Թորման սարքավորումներ

  • Distillation Equipment

    Թորման սարքավորումներ

    Թափոնների պլաստիկի և թափոնների անվադողի կողմից արտադրված պիրոլիզի յուղը կրկին թորվում է: Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշը կարող է հասնել 0 # կամ -10 # դիզելային յուղի ստանդարտին և կարող է օգտագործվել վերջինիս փոխարեն: Գինը կարող է աճել նաև 230 դոլար / տոննա, քան հում նավթը: